Så gott som alla har vid något tillfälle hört hur bra träning är för kroppen. Det är mer vanligt än inte att folk går till gym eller utför någon typ av sport för att gynna deras hälsa. Vad många inte vet är vad som händer i kroppen när vi tränar som är så positivt för våran hälsa. Träning i måttlig mängd har en rad olika fördelar som att gynna blodflödet och därmed minska risken för hjärtattack och liknande. Följderna av träning på elitnivå är ungefär de samma, men självklart på en större skala.

En av de mer kända effekterna av träning, speciellt i större mängder som vid elitträning, är utvecklandet av större och starkare muskler. När vi använder våra muskler till ansträngande uppgifter som exempelvis tyngdlyftning bryts våra muskler ner. Detta låter som något negativt, men det är i själva verket första steget till att bygga en starkare kropp. När musklerna skadas läker kroppen sig själv och det är då våra muskler blir större.

För att kunna använda våra muskler måste våra celler producera den så kallade “energimolekylen” ATP. Denna process kräver syre, vilket är varför träning är så bra för våra lungor. Ju mer vi använder våra muskler, ju mer energi (ATP) kommer vi att behöva. Desto mer vältränad en person blir desto större kapacitet av syre kommer dennes lungor att kunna andas in per andetag.

Syre pumpas från lungorna till cellerna genom blodet. Den muskel som är ansvarig för denna cirkulation är hjärtat. När vi tränar behöver cellerna i musklerna som sagt mer syre vilket innebär att blodet måste flöda snabbare och hjärtat pumpa fortare. Detta ökar vår hjärtfrekvens som inte bara höjs under själva träningen utan också när kroppen är i viloläge. Detta innebär att om vi tränar en timme per dag så kommer våra hjärtan att kunna pumpa blod mer effektivt under hela dygnet.

Träning är inte bara bra för kroppen utan även för sinnet. När vi tränar pumpar blodet som sagt fortare vilket innebär att även hjärnan kommer att förses med mer syre vilket leder till att vi kan tänka snabbare och bättre. Detta är förklaringen till varför många upplever att de kan fokusera bättre efter ett träningspass.

Dessa är några av anledningarna till att elitidrottare lever ett mycket hälsosamt liv, så länge de håller kvantiteten och typen av träning säker. Alldeles för hård träning under längre tid kan leda till skador. Exempel på muskulära skador som kan följa osäker träning är muskelstammar och muskelförstoringar. Förskjutna leder, skador på ligamenten och brutna eller stukade ben är andra vanliga skador hos folk som tränar på ett sätt som inte är säkert. Flera elitidrottare råkar ut för denna typen av skador då de ofta utsätter sin kropp för överdrivna mängder träning.

Sammanfattningsvis, träning är för det mesta mycket gynnsamt för kroppen till och med på elitnivå. Skador kan dock uppstå vilket är varför det är viktigt att vara försiktig när man tränar. Detta innebär att se till så man gör rätt och inte tränar för mycket då detta sliter på kroppen.