Träning kan ofta medföra skador. Det är vid för hård eller ergonomiskt felaktig träning som dessa skador uppstår. De vanligaste skadorna är inte farliga men kan hindra den drabbade från att fortsätta idrotta. Det finns även mer extrema men mycket ovanliga skador som bruten nacke och hjärnblödning som inte kommer att tas upp i den följande texten. Några av de mest vanliga och relativt ofarliga skadorna inkluderar knäskador som skada på ledbandet och muskelskador som brustna muskler.

Ledbandsskador är skador på ledbanden i knäna. Många idrottare, speciellt de som ägnar sig åt mer extrema sporter, råkar ut för detta. Ledbandsskador orsakas av att smalbenet och lårbenet rör sig åt olika håll vilket resulterar i att något av ledbanden brister.  Den typ av rörelse som är mest benägen att ge upphov till ledbandsskador är hastiga onaturliga rörelser med knäna. Ledbandsskador delas ofta upp i tre olika grader av intensitets vilka sträcker sig från uttänjt ledband till helt brustet ledband. Behandling av denna typ av skada beror på hur allvarlig skadan är. Ibland räcker det med hjälp från en sjukgymnast medans andra fall kräver operation.

Knäskador är bland de vanligaste skadorna såväl inom sport på amatörnivå som inom extrem träning. Då knän är relativt sköra kroppsdelar finns det en rad olika skador dem kan råka ut för. Utöver ledbandsskador kan knäna bland annat drabbas av meniskskador och löparknä. Menisken, ett brosk som fungerar som stötdämpare i knät, kan ta skada på många olika sätt. En skadad menisk är ofta sprucken vilket kan innebära allt från delad i två till helt krossad. Löparknä är namngett efter att det är en skada som ofta drabbar löpare, men även skidåkare och andra idrottare kan råka ut för denna skada. Löparknä är i kort inflammation på en slemsäck. Slemsäckarna fungerar, precis som menisken, som stötdämpare för knäna.

För hård träning kan leda till muskelbristningar. När en idrottare belastar sina muskler alldeles för mycket kan detta sluta i att den utsatta muskeln brister. Det kan i dessa fall även uppstå en blödning, som till exempel lårkakor (blödning i sprucken lårmuskel). Utöver för stor belastning på muskeln kan denna typ av skador uppkomma av hårda slag eller hastiga rörelser vilket folk som ägnar sig åt extrem träning konstant utsätts för. Små muskelbristningar går att behandla själv genom att vila, andra mer extrema skador kan behöva opereras. En sjukgymnast kan även hjälpa till med att läka vissa muskelbristningar.

Det finns alltså flera olika typer av vanliga skador vid extrem eller osäker träning. Vid skada kan det vara viktigt att kontakta en doktor för att få eventuell hjälp. Det är viktigt att tänka på att dessa skador ofta orsakas av osäker träning i form av för hård eller ergonomiskt inkorrekt träning. Detta innebär att om en idrottare är försiktigt och ser till att alltid hålla god form och inte överbelasta sin kropp så minskas dennes risk att drabbas av skador. Knäskador är en av de vanligaste typerna av skador vid både extrem och normal träning vilket är varför det är viktigt att se till så att man inte belastar dem på ett dåligt och farligt sätt.